show chef

עמותת אחינועם בראשות רפי, איל ומשה אדרעי מעניקה טעם לחיים לנוער בסיכון בישראל

עמותת אחינועם בראשות רפי אדרעי, איל אדרעי וכן משה אדרעי מעניקה תמיכה מסיבית בעבור נוער בסיכון במדינת ישראל, וזאת על ידי קידום של תוכניות חברתיות ארוכות טווח. למעשה, העמותה אשר חרטה על דגלה את השווין החברתי ואת צמצום הפערים פועלת מזה שנים רבות למען הגשמת המטרה הזו, כאשר אחד ממקודי ההתייחסות המרכזיים הוא ללא ספק האוכלוסייה של נוער בסיכון. כיצד העמותה פועלת למענם ולמען החברה הישראלית? להלן כל הפרטים.

תוכנית ליווי ארוכת טווח – החל מגיל 16 ועד השתלבות בשוק התעסוקה

עמותת אחינועם הוקמה בשנת 2018 מתוך חובה מוסרית וערכית של המייסדים רפי אדרעי, משה אדרעי וכן איל אדרעי אשר נולדו וגדלו בעיר צפת. הפעילות של העמותה מתמקדת באיתור של בני נוער שאינם מוכרים על ידי רשויות הרווחה ונמצאים בסיכון (בין אם מדובר בכלכלי או חברתי) ובהתאם לכך מספקת בעבורם תוכנית ליווי אישית המתמקדת בפיתוח של מסוגלות בלימודים, לצד חיזוק היכולת המנטלית. במסגרת התוכנית הזו מעניקה העמותה ליווי ארוך טווח שמתבצע החל מגיל 16 ונמשך גם לגילאים בוגרים יותר, החל מהצבא, אקדמיה ובהמשך גם בשוק התעסוקה, כאשר מעבר לבנייה של תוכנית ליווי פרטנית מתמקדת העמותה גם בפיתוח של תוכנית מלגות כלכליות.

תוכנית זו זוכה לגיבוי מלא מצד הרשויות כמו גם גורמי הרווחה, ועדות לכך ניתן למצוא בתגובות האוהדות אותם קיבלו בעמותה מצד משתתפים ומופיעים באתר הרשמי של העמותה, כחלק מהבנה כי באמצעות שילוב כוחות המתבצע ביחד ניתן יהיה להוביל ליצירה של שינוי משמעותי שיגיע לידי ביטוי בצמצום הפערים  ובהתאם לכך יצירה של מערך שבמסגרתו כל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל מקבלים את ההזדמנות לממש את עצמם ואת היכולת הטמונה בהם, למרות נסיבות החיים והקשיים עמם הם מתמודדים בחיי היום יום.

 

 

 פעילות חברתית ענפה

הפעילות החברתית הענפה של עמותת אחינועם מגיעה לידי ביטוי לא רק במסגרת של קידום תוכניות חברתיות אלא גם באמצעות מענה רחב המתבצע גם בזמן שגרה וגם במצב של משבר. רפי אדרעי פועל למען חיזוק החברה הישראלית ביחד עם אחיו איל אדרעי וכן משה אדרעי באמצעות קידום של תוכנית בשם "לא משאירים אף תלמיד מחוץ לכיתה" אשר במסגרתה מחלקת העמותה ללא תמורה מחשבים חדשים או מחודשים שנתרמו על ידי הציבור. התוכנית הזו התחילה בזמן מגפת הקורונה וזכתה להצלחה אדירה, כאשר לאור ההצלחה הוחלט בעמותה להמשיך את הפעילות ולהרחיב אותה גם בזמן הזה, וזאת כחלק מהבנה כי קדמה טכנולוגית וחיבור של הפריפריה כמו גם נוער בסיכון למחשוב הוא קריטי במהלך של יצירה של חינוך איכותי המבוסס בין היתר גם על חיבור למחשוב.

לסיכום

עמותת אחינועם אותה הקימו האחים לבית משפחת אדרעי הצליחה ברבות השנים להוביל לפעילות חברתית המתבצעת ללא מטרות רווח, כחלק מהבנה כי באמצעות שיתוף פעולה המתבצע אל מול הרשויות כמו גם הצוותים החינוכיים ניתן להוביל ליצירה של מערך אשר מקדם את הנוער בסיכון במדינת ישראל, ומאפשר לו להגשים את עצמו ואת השאיפות גם במסגרת הלימודים אבל גם במסגרות כמו צבא, אקדמיה ושוק התעסוקה. מעבר להתמקדות בתחום הזה, עמותת אחינועם מקדמת שורה ארוכה של תוכניות חברתיות נוספות, כאשר באתר הרשמי של העמותה תוכלו גם אתם להצטרף לעשייה ואף לקרוא את התגובות האוהדות שהפכו את עמותת אחינןעם לעמותה חשובה ובעלת השפעה אדירה על מרקם החיים של תלמידי ישראל.

נגישות
גלילה לראש העמוד