ארכיון של: 29 ביוני 2022

עמותת אחינועם בראשות רפי, איל ומשה אדרעי מעניקה טעם לחיים לנוער בסיכון בישראל

עמותת אחינועם בראשות רפי אדרעי, איל אדרעי וכן משה אדרעי מעניקה תמיכה מסיבית בעבור נוער בסיכון במדינת ישראל, וזאת על