show chef

הכירו את הזכויות שלכם – כל מה שאתם צריכים לדעת אם נפצעתם במטבח

רופא תעסוקתי

עבודה במטבח מקצועי, חושפת את העובדים לסכנות שונות, בגלל העיסוק בסכינים, אש גלויה, חום תנורים, נשיאת חפצים כבדים ועוד. במקרה של פציעה בעבודת מטבח, יש לשכיר שמבוטח כחוק על ידי המעסיק זכויות שונות, שחשוב להכיר:

רופא תעסוקתי

רופא תעסוקתי הוא רופא שמתמחה הסיבוכים בריאותיים שונים, שמתרחשים במקומות עבודה, כולל מצבי תאונה. אם נפצעתם במטבח, ניתן לפגוש רופא תעסוקתי לקביעת הנזק ולמתן חוות דעת על המידה שבה הוא משפיע על יכולתכם לעבוד. רופא תעסוקתי יהיה מעורב, גם במקרה של החמרה עתידית במצבכם (שנגרם עקב התאונה). חוות הדעת של רופא כזה חשובות ביותר, מאחר שהן מהוות בסיס לתביעת פיצויים שונים, קצבאות וזכויות למיניהן. קביעותיו המקצועיות, גם עשויות לסייע מול המעסיק, בהקשרים של הפסקת או צמצום העבודה ואפילו תביעה בהמשך נגד המעסיק.

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מסייע במקרים כאלה, במגוון אופנים. אם התאונה פגעה ביכולתכם לעבוד, אתם עשויים להיות זכרים לדמי פגיעה. גובהם הוא בסדר גודל של 75% מהכנסתכם הממוצעת, כפי שהייתה בשלושת החודשים שלפני התאונה. פגיעה חלקית בכושר העבודה, מובילה לקבלת דמי פגיעה מופחתים. נכות כתוצאה מהתאונה, עשויה להתבטא לבסוף בקבלת קצבת נכות או מענק נכות מהמוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי גם עשוי לאשר לכם מימון לטיפולים ברפואה משלימה, במסגרת קופת החולים שלכם. זאת, במידה וטיפולים רפואיים קונבנציונאליים לא עזרו. מבחינה מקצועית, מי שנפגע בעבודתו עשוי להיות זכאי לסיוע בלימודים מקצועיים ולשירותי שיקום מקצועי שונים.

קופת החולים

אם נדרש פינוי באמבולנס, הוא ימומן על ידי קופת החולים שלכם. טיפול רפואי ראשוני עשוי להינתן במקומות שונים, כולל קופות חולים שונות או בתי חולים. עם זאת, המשך הטיפול הרפואי אמור להתבצע בקופת החולים שבה אתם מבוטחים. מה שייכלל בטיפול, תלוי במה שמגדיר החוק (מה שכלול בסל הבריאות) והוא אינו דורש השתתפות עצמית בעלות. מעבר לכך, הטיפול ייקבע על ידי רופא מטעם קופת החולים שלכם.

ביטוחים נוספים

ייתכן שיש לכם ביטוחים נוספים שקשורים לתאונות עבודה, כולל בקופת החולים (ביטוח משלים / שירותי בריאות נוספים). מומלץ לעשות סדר בנושא הביטוחים מראש, כך שבשעת צרה המידע יהיה זמין עבורכם במהירות. כמו כן, חשוב לשים לב לנושא כפל הביטוחים – גם מהיבט צמצומו מראש וגם מבחינת השאלה מה תקבלו במקרה שבו מגיע לכם פיצוי חופף, עקב תאונה, מכמה מקורות שונים במקביל?

היבטים נוספים

לתאונת עבודה עשויים להיות היבטים רבים נוספים מבחינת זכויות שיש או אין לכם. לדוגמה: פיצויי פיטורים מגיעים לעובד שעבד לפחות שנה באותו מקום. האם תקופת היעדרות מהעבודה עקב התאונה תיכלל בזמן זה או לא? שאלה חשובה מאוד. התשובה חיובית אגב. עשויות להיות גם זכויות חשובות, בתחומים שחורגים מרפואה או עבודה. למשל זכאות לסיוע בשכר דירה או לדירה במסגרת דיור ציבורי, למקבלי קצבת נכות.

ייעוץ משפטי

זכותכם כמובן לפנות גם לייעוץ משפטי ובמקרים רבים כדאי לכם בהחלט לעשות זאת. לכל הפחות, ייעוץ כזה נדרש בכדי לענות על שאלות חשובות שונות. האם כדאי לתבוע? את מי לתבוע? במה זה כרוך? תביעה בעקבות תאונה במטבח, עשויה להיות מול המוסד לביטוח לאומי, מול חברת הביטוח של המעסיק ועוד. חיוני כמובן, להתייעץ עם עורך דין שתחום התמחותו הוא תאונות עבודה.

לסיכום

היכרות מראש עם זכויות אלה, תאפשר לכם להבטיח שאתם מנצלים אותן באופן מלא, בשעת צרה.

נגישות
גלילה לראש העמוד