show chef

מודים על האוכל שלנו: מהן ברכות אחרונות ומדוע אומרים אותן אחרי האוכל?

לברך לפני האכילה זה משהו שכולנו מכירים ורגילים אליו, אולם דווקא את הברכות שיש לומר לאחר האכילה לא כולם מכירים. הדבר הזה מוביל לכך שאנחנו מפסידים מצווה חשובה מהתורה והיא להודות לבורא עולם בסיומה של האכילה על כך שהוא סיפק לנו אוכל. אנחנו כאן כדי לספר לכם על הברכות שאותן יש לומר לאחר האכילה, ומה בדיוק הסיבה שאומרים אותה.

חיוב ברכות לאחר האכילה

בספר דברים מופיע פסוק שאומר 'ואכלת ושבעת וברכת את ה', הפסוק הזה הוא המקור לחיוב של ברכות לאחר האכילה. כאמור, את הברכות שלפני האכילה כולנו מכירים, אולם חשוב לדעת שדווקא הן נחשבות מתקנת חכמים, ואין להן מקור מפורש מהתורה. הפסוק שהבאנו הוא מקור לחיוב ברכות שלאחר המזון, ולכן חשוב להקפיד עליהן יתר על המידה.

הברכות הללו נועדו לבטא את הערכה שלנו לכל האוכל שיש לנו, והעובדה שהצלחנו לשבוע מהאוכל היא רק בזכותו של בורא עולם שזימן לנו את האוכל, ואיפשר לנו לשבוע ממנו. אם כך, הברכה שלאחר המזון היא פשוט הכרת תודה במובן הכי פשוט.

בקשות בברכה שלאחר האוכל

מלבד הבעת תודה על האוכל, בסיומה של ברכת המזון שהיא הברכה שנאמרת לאחר אכילת לחם מופיע רצף של בקשות בעניינים שונים. חלק מהבקשות הן על פרנסה ומזון, אולם חלקן נוגע לדברים כלליים יותר. יחד, אותן ברכות ובקשות יוצרות את ברכת המזון.

ברכת המזון

ברכת המזון היא הברכה שאותה אומרים לאחר אכילה של לחם, או לאחר אכילה של כמות גדולה וקביעת סעודה על מזון אחר. הברכה הזו מורכבת מ-3 ברכות מרכזיות וברכה נוספת שאותה הוסיפו חכמים בימי המרד ברומאים. בניגוד לברכות שאותן אומרים לפני האכילה, את ברכת המזון יש לברך רק אם אכלנו לחם בשיעור מסוים, כיוון שבפסוק שמופיע בהתחלה יש את המילה 'ושבעת'.

העובדה שהחיוב של הברכה הוא רק במקרה של שביעה הובילה את חכמים להגדיר שיעור מסוים שרק ממנו ואילך יש לברך, כדי לא להגיע למצב שבו כל אחד קובע לעצמו האם הוא באמת שבע מהאוכל או לא.

 

 

ברכה מעין שלוש

ברכה נוספת שאותה אומרים לאחר המזון היא ברכת מעין שלוש, שנקראת כך כיון שיש בה הזכרה של כל אחת מהברכות המרכזיות שמופיעות בברכת המזון. ברכה מעין שלוש נאמרת בשלושה מקרים. המקרה הראשון הוא אכילה של מזונות שעליהן לא מברכים המוציא לחם מן הארץ, כלומר עוגות, עוגיות, מאפים שונים וכיו"ב.

אפשרות נוספת שבה אומרים ברכה מעין שלוש היא שתיית יין והמקרה האחרון הוא אכילה של פירות משבעת המינים, אותם פירות שבהן ארץ ישראל השתבחה והם ענבים, רימונים, תאנים, זיתים ותמרים. הנוסח של הברכה משתנה בין עדות. כמו כן, תוכלו למצוא את ברכת מעין שלוש בנוסח אשכנז באתר כיפה באופן נגיש ונוח לקריאה.

בורא נפשות

על מאכלים שאינם עשויים מקמח או מפירות שבעת המינים יש לברך את ברכת בורא נפשות.

חשיבותה של ברכת המזון

דבר נוסף שחשוב לדעת הוא שבגלל החשיבות הרבה שיש לברכת המזון, אם אכלנו לחם ותוך כדי הארוחה גם אכלנו דברים אחרים, ברכת המזון מספיקה על מנת לצאת ידי חובה של כל הברכות האחרונות.

לסיכום

הברכות שלאחר המזון הן ברכות חשובות וכל אחד צרי להכיר אותן. הברכה המרכזית היא ברכת המזון, ומלבדה קיימות שתי ברכות נוספות, ברכת מעין שלוש וברכת בורא נפשות. הברכות הללו נאמרות רק לאחר אכילה בשיעור מסוים. כדאי לדעת שאם מברכים ברכת המזון זה פוטר משאר הברכות.

נגישות
גלילה לראש העמוד